Hva er skadelig alkoholforbruk og PEth?

Ca 10% av befolkningen drikker på en måte som gir stor risiko for helseskade. Dette defineres som inntak av > 21 enheter for menn og >14 enheter for kvinner per uke.

En alkoholenhet = 13 gram ren alkohol, f.eks. ved:
🍺 1 liten flaske pils, 0,33 l
🍷1 glass rødvin (ca. 6 enheter i en helflaske)
🥂 1 lite glass hetvin (ca. 10 enheter i en helflaske)
🍹 1 dobbel drink med brennevin, 4 cl (ca. 18 enheter i en helflaske)

💉 PEth (fosfatidyletanol) er en blodprøve som kan tas hvis man er bekymret for eller har mistanke om skadelig alkoholbruk.

 Konsentrasjonen av PEth i blodet gjenspeiler alkoholinntaket de siste 4 ukene før prøvetaking.

PEth dannes bare ved inntak av etanol og halveringstiden er rundt 4 døgn.

😀 < 0,03 µmol/l tyder på avholdenhet fra alkohol, lavt eller sporadisk inntak
😐 0,03-0.30 µmol/l tyder på moderat forbruk (men verdier i øvre del av området utelukker ikke skadelig forbruk!)
☹️ > 0,30 µmol/l tyder på for høyt og skadelig forbruk

Verdiene vil gradvis falle ved avholdenhet eller redusert forbruk. Avhengig av utgangsverdien kan PEeth påvises opptil 4 uker etter avsluttet alkoholinntak. Ett enkelt tilfelle av alkoholinntak vil ikke være påvisbart 2 uker etter inntak

Hvis du er bekymret for ditt eget eller andres alkoholforbruk så kan hjelpeorganisasjoner som f.eks. AA og AKAN tilby hjelp. Du kan også ta kontakt med lege for henvisning til offentlige instanser. Det finnes også private institusjoner som kan hjelpe, f.eks. Alfa kurs- og behandlingssenter, Vangseter og Kildevangen🙂