Hva er stress og kan du bli syk av det?

Stress kan beskrives som reaksjonen på en krevende fysisk eller psykisk påvirkning. Det betyr at det er ikke belastningen vi utsettes for som bestemmer om noe er stressende, men hvordan vi reagerer på det vi utsettes for. Stress er subjektivt og hva som skaper stress varierer fra person til person.

I stressende situasjoner skiller vi ut to viktige stresshormoner: adrenalin og kortisol. Kortisol regulerer en lang rekke fysiologiske prosesser i kroppen og adrenalin påvirker blant annet hjerte, blodårer, lunger, lever, muskulatur og immunsystemet.

Disse stresshormonene er nyttige i korte perioder da de skjerper sansene våre, pumper blodet rundt i kroppen slik at vi har mer krefter og de hjelper oss å fokusere på det viktigste😊 Stress som oppstår i tidsbegrensede perioder er normalt og ofte nødvendig for at vi skal kunne komme oss gjennom en krevende periode.

Ved langvarig stress fortsetter kroppen å skille ut de samme stresshormonene som om vi var under veldig stort press – uten at vi egentlig er det!😟 Langvarig aktivering av stresshormonene kan blande seg inn i kontrollen av andre fysiologiske systemer i kroppen – noe som øker risikoen for ulike sykdommer som blant annet angst, depresjon, infeksjoner, autoimmune sykdommer, hjerte-kar-sykdom og noen kreftsykdommer.

➡️ Studier tyder på at det er sammenheng mellom stress og koronar hjertesykdom (trange blodårer i hjertet). Langvarig aktivering av stresshormonene synes å fremme sykdomsprosesser som nedsetter blodsirkulasjonen til hjertet og aktiverer betennelse og blodproppdannelse. Befolkningsstudier viser at mennesker som opplever mye stress, har økt risiko for hjertekarsykdommer og død.

➡️ Eksperimentelle studier på dyr har vist at stress bidrar til oppståelse, vekst og spredning av visse krefttyper. Det finnes også studier som viser sammenheng mellom stress og kreftsykdommer blant mennesker, men den vitenskapelige dokumentasjonen er ikke overveldende. Det antas at stress i høyere grad påvirker vekst og tilbakefall av eksisterende kreftsykdom, enn å være den utløsende årsaken fra starten av kreftsykdommen.

Å forebygge stress vil ikke si å unngå stressende opplevelser, men å finne måter å håndtere slike opplevelser på som reduserer de negative følelsene😊 Regel nummer én vil være å prøve å gjøre noe med den situasjonen som utløser stresset. Si fra dersom forventningene fra omgivelsene er for store, sett ned tempoet og fir på kravene, ta en «timeout» for å hvile skikkelig ut og be om hjelp om nødvendig❤️