Hva gjør egentlig nyrene?

Etter at kroppens celler har brukt opp næringsstoffer fra maten vi spiser, dannes kjemiske avfallsstoffer i kroppens celler. Disse avfallsstoffene må fjernes, ellers vil de bygge seg opp i skadelige mengder i kroppen⚠️

👉 Avfallsstoffene transporteres med blodet til nyrene, hvor avfallstoffene og overflødig væske filtreres ut av blodet og skilles ut i urinen. Nyrene blir kalt «blodets rensestasjon»🙂

👉 Nyrene spiller dermed en viktig rolle i reguleringen av kroppens væske- og saltbalanse.

👉 De produserer også hormoner som bidrar til reguleringen av blodtrykket og produksjonen av røde blodceller, og bidrar til produksjonen av vitamin D.

I løpet av en dag renser nyrene blodet som sirkulerer i kroppen ca. 400 ganger (ca 1500 liter blod❗️) og produserer ca. 2 liter urin😲

Fordi nyrene har en vital betydning for kroppens funksjoner, vil nyresykdom få store konsekvenser. Nyresviktsymptomer oppstår ofte ikke før 60-80% av nyrefunksjonen er borte. Tidlige tegn kan være tretthet og kløe.

Symptomer som kan komme i senere faser:
 forandringer i urin (både farge, mengde, blod i urinen)
 kvalme og oppkast
 tap av appetitt
 hevelser i hender og føtter (væskeopphopning)
 slapphet
 kløe
 muskelkramper

De to vanligste årsakene til redusert nyrefunksjon er diabetes og høyt blodtrykk. Høye blodsukkernivå ødelegger nyrecellene, mens høyt blodtrykk kan hindre små blodårer i nyrene i å rense og filtrere blodet godt nok.

💉 Det mest brukte målet på nyrefunksjon er blodprøven kreatinin. Kreatinin er et nedbrytingsprodukt av kreatin i muskelcellene, og skilles bare ut gjennom nyrene. Produksjonen av kreatinin er konstant, så en forhøyet verdi tyder på redusert filtrasjonshastighet og nedsatt nyrefunksjon.

💉 Endring av nivået av f.eks. elektrolytter, røde blodceller, blodprosenten, vitamin D kan også tyde på redusert nyrefunksjon.
Urinprøve og bildediagnostikk (f.eks. ultralyd) brukes også til å påvise nyresykdom.

👨‍⚕️🏥 Behandlingen rettes mot underliggende årsak og symptomer. Det er avgjørende å kontrollere væske-salt-balansen og syre-base forstyrrelser. Det kan være behov for dialyse (kunstig rensing av blodet) og eventuelt nyretransplantasjon.