Hvorfor er det så viktig for helsen å utøve takknemlighet?

Å utøve takknemlighet vil si å bevisst og forsettlig verdsette de tingene som øker trivselen i livet❤ Det lar oss konsentrere oss spesielt om alle de gode tingene som skjer med oss og minimerer oppmerksomheten vi gir til de mindre hyggelige opplevelsene.

En rekke studier har utvilsomt vist at å innlemme takknemlighet som en vane forbedrer vår mentale helse🧠, men studier på effekten på fysisk helse har vært blandet.

En systematisk gjennomgang av 19 studier som alle vurderte effekten på fysisk helse av å utøve takknemlighet regelmessig, ble publisert i 2020.

➡️ Det mest overbevisende resultatet var at takknemlige mennesker viste seg å få en bedre søvnkvalitet😴

➡️ Det viste også noe bedring av blodtrykket, glykemisk kontroll, astmakontroll og spiseatferd, men sammenhengen er ikke like entydig her og det er behov for mer forskning for å trekke faste konklusjoner.

Mennesker som skårer høyt på følelsen av takknemlighet har økt aktivitet i den del av hjernen (hypothalamus) som blant annet regulerer søvn og stressnivå. Takknemlighet «booster» produksjonen av signalstoffene serotonin og dopamin i hjernen, som begge er stoffer som er med på at fremkalle følelse av velbehag🥰

Produksjon av stresshormonet kortisol reduseres når vi sover. Kortisol spiller en rolle i omsetningen av proteiner, fettstoffer og karbohydrater, og hjelper til med å regulere immunforsvaret og opprettholde blodtrykket. Når det å utøve takknemlighet viser seg å gi bedre søvnkvalitet, er det ikke usannsynlig at disse faktorene også bedres. (Les gjerne tidligere innlegg om søvn😊)

Vi har alle noe å være takknemlige for, og alle kan lære å bli mer takknemlige. Så sett av noen minutter hver dag til å reflektere over de aspektene i livet ditt som du føler deg takknemlig for. Innfør gjerne en takknemlighet-dagbok. Det vil gjøre deg godt – både fysisk og psykisk❤️

Vi ønsker dere alle et riktig godt nytt år og det beste for 2021❤️