Hvorfor er søvn viktig for optimal helse?

Søvn er en av de mest undervurderte faktorene for optimal helse og den som blir mest neglisjert. Lite søvn er en viktig risikofaktor for utvikling av en rekke sykdommer.

Hvorfor vi trenger søvn er fortsatt ikke fullt ut forstått, men mye peker i retningen av at søvnens viktigste funksjon er å vedlikeholde hjernen🧠🧠

➡️ Søvn er viktig for å befeste læring. Under søvn henter hjernen fram og systematisere informasjon som vi lærte om dagen og flytter minnene våre fra korttidsminnet over til langtidsminnet. Irrelevant informasjon blir sorterer bort og eliminerer.

➡️ I løpet av dagen hoper det seg opp skadelige avfallsstoffer i hjernen vår. Disse avfallsstoffene skylles ut gjennom vannkanaler i hjernen. Denne «vaskingen» av hjernen starter i det vi sovner og skrus av igjen når vi våkner. Forskere tror at dårlig fungerende «hjernevask» gjennom et langt liv kan disponere for sykdommer som Alzheimers sykdom og demens.

➡️ Produksjonen av veksthormoner øker – noe som bidrar til gjenoppbygging og styrking av muskler og skjelett.

➡️ Kroppens energiforbruk settes ned når vi sover slik at kroppens celler får et velfortjent pusterom til å kunne fornye og reparere seg selv.

➡️ Produksjon av metthetshormonet leptin øker, som i sin tur vil kunne føre til lavere energiinntak og potensielt redusert/vedlikeholdt kroppsvekt.

➡️ Produksjon av stresshormonet kortisol reduseres. Kortisol spiller en rolle i omsetningen av proteiner, fettstoffer og karbohydrater, og hjelper til med å regulere immunforsvaret og opprettholde blodtrykket.

➡️ Søvn har en avgjørende betydning for kroppens immunforsvar. Sover vi ikke nok danner kroppen mindre av blant annet proteinet Interleukin-6, som er viktig for å bekjempe infeksjoner, men som også har vist seg å spille en viktig celledrepende rolle i forbindelse med kreft.

De fleste av oss har kjent på kroppen hvordan en dårlig natts søvn kan virker inn på humøret, konsentrasjonen og energinivået. Mer langsiktige konsekvenser av for lite søvn er økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer, infeksjoner, diabetes type 2, overvekt, demens, kreft og psykiske lidelser.

Søvn er altså en gratis og bivirkningsfri «medisin» som bidrar til optimal helse og holder sykdommene unna😴😀