Hyllest til landets mikrobiologiske avdelinger

I dag ønsker jeg å hylle alle de som jobber på landets mikrobiologiske avdelinger👩‍🔬 Aldri før har deres rolle og betydning i helsetjenesten vært så åpenbar som nå❤️

Endel som tar Covid19-test er frustrerte over at det kan ta dager å få svaret. I Tønsberg er vi heldige hvor laboratoriet foreløpig har levert svar senest neste dag, men ikke alle laboratorier har like god kapasitet. Det går absolutt ikke på at de ansatte ikke jobber nok, for de gjør sitt aller aller ytterste for å sikre rask og pålitelig diagnostikk! De har måttet endre sine vanlige arbeidstider slik at de også jobber i helger, på kveld og helligdager i tillegg til et sannsynligvis ikke ubetydelig antall overtidstimer.

Selve prosessen med å analysere koronaprøvene er komplisert. Hele analyseprosessen tar totalt ca 3-4 timer.

Når prøven ankommer laboratoriet, må den registreres i datasystemet. Noen kommuner og legekontorer har fortsatt papirrekvisisjoner og det er en betydelig jobb å håndtere registreringen manuelt for helsesekretærene.

Veldig forenklet foregår følgende på laboratoriet:

➡️ Etter at prøvene er registrert i datasystemet og organisert, kan prøvene settes i et prøvebrett tilpasset laboratoriets analysemaskiner.

➡️ Første maskin forbehandler prøven slik at genmateriale fra viruset (RNA) frigjøres fra cellene og blir fritt i løsningen – og deretter kan genmaterielt separeres fra annet materiale i prøven.

➡️ Prøven går derfra videre til en maskin hvor selve påvisningen av viruset skjer. Ved en såkalt PCR-prosess (polymerase chain reaction) kopieres deler av gener som er spesifikke for koronaviruset, SARS-Cov-2, opp og mangedobles, og gjør det målbart. Resultatet vises grafisk og må vurderes av kvalifisert personell.

Alle disse prosessene krever flere forskjellige typer reagenser og alle trinn krever personell med spesialkompetanse.

Når resultatet er kontrollert kan det overføres til pasientens journal og behandlende lege får beskjed om svaret. Alle positive resultater ringes til kommuneoverlegene med en gang slik at smittevernsteamet i kommunene kan iverksette oppfølging av den smittede og smittesporing raskest mulig.

Så tusen takk til alle dere på mikrobiologiske avdelinger som hver eneste dag gjør en fantastisk innsats for (utålmodige) leger og pasienter🙏🙏 Dere kommer ofte i skyggen av annet helsepersonell som «står i fronten», men dere er blant de mest betydningsfulle i den situasjonen vi er i nå❤️ Dere skal også ha en stor takk for den innsatsen dere ellers gjør for oss når det ikke er pandemi🥰