Jerntilskudd

Jernmangel er den vanligste mangelsykdommen i Norge.

Jern finnes hovedsakelig i to former;
🐄 hemjern (2-verdig) som bare finnes i mat fra dyreriket  🌿 ikke-hemjern (3-verdig) i planter og melkeprodukter
Hemjern tas lettest opp fra tarmen og utnyttes raskere.

Har man allerede utviklet jernmangel er det ofte ikke nok med mat alene for å korrigere, og jerntilskudd anbefales.

➡️ Kosttilskudd med jern brukes hovedsakelig for å forebygge jernmangel, men inneholder ikke nok jern til behandling av allerede oppstått jernmangel.

➡️ Reseptfrie legemidler inneholder mellom 65-100 mg hemjern: Duroferon 100 mg depottabletter, Niferex 100 mg kapsler, Nycoplus Ferro-Retard 100 mg depottabletter og Ferromax 65 mg tabletter.

100 mg hemjern er oftest tilstrekkelig døgndose. Høyere doser, opptil 200 mg daglig, gir raskere bedring, men kan gi mer bivirkninger.

➡️ Reseptpliktige legemidler inneholder ikke-hemjern og gis intravenøst eller som sprøyte. Brukes ved dårlig respons på tablettbehandling, intoleranse eller veldig lav blodprosent.

Det anbefales som hovedregel at jern tas utenom måltid fordi jernopptaket da er bedre🙂

Bivirkninger av jerntabletter kan være kvalme, magesmerter og forstoppelse, men disse plagene avtar ofte etter en tid.

Ved plagsomme bivirkninger kan man
✅ forsøke å starte med lav dose først og øke etterhvert
✅ fordele dosen på flere tidspunkter i løpet av dagen
✅ ta tablettene sammen med mat (selv om det kan minske opptaket)
✅ bruk depotpreparat (jernet frisettes litt etter litt) eller Niferex (jernet er pakket inn i kapsler som ikke løser seg i magesekken)
✅ ved forstoppelse kan avføringsmidler forsøkes

⏳ Jerntilskudd bør brukes i en periode på 8-12 uker for å fylle opp jernlagrene.

⬆️ Opptaket av ikke-hemjern i matvarer bedres ved samtidig inntak av C-vitamin, f.eks. i appelsinjuice og frukt.

⬇️ Kaffe, te, vin, kalsium, fosfat, oksalat, kli, fiberprodukter og noen medisiner (f.eks. syrenøytraliserende) hemmer opptaket.

💊 Enkelte medisiner kan få redusert effekt hvis de tas sammen med jerntilskudd, og bør tas 2-4 timer før eller etter jernpreparater. Dette gjelder kalsium, syrenøytraliserende, enkelte antibiotika (tetrasykliner, kinoloner), midler mot lavt stoffskifte, bisfosfonater, levodopa med flere.