Konsekvensene av et hoggormbitt

Giftinformasjonen har hatt rekordmange henvendelser om hoggormbitt hittil i år🐍🐍

Hoggormbitt kan føre til alt fra ingen reaksjon til alvorlig forgiftning. I 30 % av bittene sprøytes det ikke inn gift, og ingen reaksjon oppstår (såkalte «tørre bitt»).⁠ Kun 10-15% av bittene er alvorlige.⁠

Et hoggormbitt ser som oftest ut som to punktformige prikker med 3-9 millimeters avstand.

⁠⁠Lokale reaksjoner kommer innen 1/2-2 timer, og kan utvikles videre over 2-3 døgn:

🔸 smerter

🔸 blålig misfarging av huden

🔸 hevelse som brer seg

🔸 evt blemmedannelse i huden, infeksjon i lymfeårene (røde, ømme streker i huden), betennelse i blodårer

⁠Hvis det ikke kommer lokal reaksjon på bittstedet i løpet av de første 30 minutter, er det liten sjanse for alvorlige reaksjoner.⁠

Alvorligere symptomer kommer oftest etter 1-2 timer, men kan komme raskere eller opptil 6 timer etter bittet:

🔸 magesmerter, oppkast, diare

🔸 hjertebank, svimmelhet

🔸 pustevansker

🔸 hevelse i ansikt

🔸 sløvhet, bevisstløshet og kramper

⁠⁠⁠Dette bør du gjøre hvis du blir bitt:

➡️ hold bittstedet mest mulig i ro og hold det høyt

➡️ personen bør holde seg i ro og bæres hvis mulig

⛔️ IKKE klem, skjær eller sug i bittstedet❗️⁠⁠

👩‍⚕️ Alle bør oppsøke lege, også de uten symptomer, og observeres i 6-8 timer❗️ Er det ingen symptomer 2 timer etter bittet, har sannsynligvis ikke hoggormen sprøytet inn gift, og videre observasjoner er ikke nødvendig.⁠

🏨 Personer som er i risikosonen for å få alvorlige reaksjoner bør observeres på sykehus. Dette gjelder barn under 12 år, eldre, gravide, allergikere, personer med nedsatt allmenntilstand, eller hvis man er bitt andre steder enn i armer og ben.

🚑 Ring 113 ved oppkast, svimmelhet, besvimelse, pusteproblemer eller raskt utviklende hevelse.⁠⁠