Når er blodtrykket for høyt?

Hva som er normalt blodtrykk varierer med alder og om det foreligger andre risikofaktorer. Forhøyet blodtrykk starter ved 140/90, men dette er ingen absolutt grense.

Høyt blodtrykk betyr at trykket fra blodet mot åreveggen er høyere enn normalt, noe som kan føre til skader og sykdommer i hjerte og blodkar, som blant annet hjerneslag, hjerteinfarkt, hjertesvikt og nyresykdom❤️🧠

Ca 95 % av de med høyt blodtrykk, har ikke noen sikker påvisbar årsak. Noen nyre- og hormonsykdommer kan gi økt blodtrykk.

Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer, men ved veldig høye trykk (noe som er sjeldent) kan man bli svimmel og få hodepine😵

Blodtrykket varierer fra dag til dag og fra minutt til minutt. For å stille en sikker diagnose må det tas flere målinger over uker og måneder.

Behandlingsmålet er å senke totalrisikoen for å utvikle hjerte-kar-sykdom❗️ Jo flere risikofaktorer for hjerte-kar-sykdom, jo større grunn til å behandle blodtrykket👨‍⚕️

Vanligvis behandler man et blodtrykk over 160/100 med medisiner, uavhengig av andre risikofaktorer💊

Risikofaktorer:
 alder – risikoen øker med alderen
 kjønn – menn har høyere risiko enn kvinner
 forekomst av hjerte- og karsykdom i familien
 røyking
 diabetes
 høyt kolesterol
 overvekt
 mangel på mosjon
 mye salt, fett, raskt absorberbare karbohydrater i kosten
 stress og depresjon
 høyt alkoholforbruk
 betennelsesdempende medisiner, østrogener, steroider

NORRISK2 er en kalkulator som beregner 10-års-risiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag (inkl. kardiovaskulær død). Kalkulatoren bygger på risikofaktorene alder, kjønn, røykestatus, kolesterol, blodtrykk, arv samt andre tilleggsfaktorer. Ut ifra denne kan man vurdere behov for behandling🔍

Omlegging av livsstilen med økt mosjon og sunt kosthold kan gi så store forbedringer at blodtrykket kan reguleres uten medisiner🍏🏃‍♂️😃 Valg av medisiner vurderes individuelt, og ofte blir det nødvendig å kombinere flere medikamenter for å få tilstrekkelig effekt.