Naturlegemiddel, naturmiddel og helsekost

Naturlegemiddel, naturmiddel, helsekost – vet du forskjellen?🤔

Planter har vært brukt som helsebringende behandling i mange tusen år, og er viktige kilder til mange vanlige legemidler, både reseptbelagte eller reseptfrie legemidler. Faktisk er ca 40 % av vanlige legemidler laget av plantestoffer.

💊 Legemiddel skal forebygge, lege eller lindre sykdom, symptomer eller smerter. Det ligger MYE forskning bak og kravene til dokumentasjon for kvalitet, sikkerhet og effekt er strenge‼️ Alle legemidler må godkjennes av Statens legemiddelverk (SLV).

💊 Plantebaserte legemidler er legemidler hvor ett eller flere virkestoffer kommer fra planter. De må tilfredsstille de samme kravene til kvalitet og sikkerhet som for ikke-plantebaserte legemidler og godkjennes av SLV.

💊 NaturLEGEmidler er legemidler hvor virkestoffene har et naturlig utspring – fra en bakteriekultur, et mineral, salt, dyre- eller plantedel (som ikke omfattes av definisjonen av plantebasert legemiddel). Naturlegemidler godkjennes av SLV, men per i dag finnes ingen naturlegemidler på det norske markedet. Naturlegemidler har en dokumentert produksjonsmåte, men det er ikke vitenskapelige krav til virksomhet eller sikkerhet.

💊 Naturmiddel er IKKE det samme som naturlegemiddel❗️ Det er ikke et legemiddel, men kosttilskudd❗️ Helsekostbransjen har benyttet begrepet naturmiddel om kosttilskudd som ikke er rene vitaminer eller mineraler (f.eks. ginseng, hvitløkskapsler, solhatt). De har hverken dokumentert produksjonsmåte eller vist vitenskapelige krav til virksomhet eller sikkerhet. De som selger kosttilskudd har selv ansvar for at produktet ikke inneholder helsefarlige ingredienser og blir markedsført med lovelige påstander.

💊 Kosttilskudd er konsentrater av næringsmidler (matvarer) som er beregnet til å supplere et vanlig kosthold, som f.eks. vitaminer og mineraler, fiber osv. Det er ikke meldeplikt eller godkjenningsordning for kosttilskudd i Norge. Mattilsynet fører imidlertid tilsyn med at regelverket blir fulgt.

⚠️ Det finnes eksempler på at naturmidler er tilsatt syntetiske legemidler for å «øke effekten» eller vært forurenset med tungmetaller – og at produkter har gitt alvorlige bivirkninger og akutte forgiftninger.

⚠️ Flere ganger har det blitt vist at innholdsbetegnelse og produsentomtale ikke stemmer med innholdet i pakningene.

⚠️ Naturmidler og helsekost kan ha en negativ innvirkning på andre medisin ved at medisinen ikke virker som den skal eller gi for høye nivåer av legemiddelet.

Hvem bør ikke bruke naturmidler:
⛔️ Anbefales ikke til de < 18 år eller > 65 år
⛔️ Ved allergier, alvorlige sykdommer, nedsatt nyre- eller leverfunksjon eller hvis man har fått transplantert organer.
⛔️Noen midler kan være skadelige for gravide og ammende.