PSA – en blodprøve ved prostatasykdom

PSA er en forkortelse for prostataspesifikt antigen. PSA produseres i prostatas kjertelvev og utskilles i høyt innhold i prostatasekret og sæd. Normalt forekommer PSA i svært lavt nivå i blodet, men ved prostatakreft, men også godartede lidelser i prostata, oppstår det lekkasje ut i blodet. Nivået av PSA kan måles ved en blodprøve.

Retningslinjene fra Helsedirektoratet er at bestemmelse av PSA hos menn uten symptomer og uten familiær opphopning av prostatakreft bør unngås.

Det er viktig å vite at PSA ikke skiller mellom farlig og ufarlig kreft, det er fare for falsk negative og falsk positive tester og dette kan føre til mulighet for feil diagnose, overbehandling og unødvendig bekymring.

PSA anbefales ved utredning ved klinisk mistanke om kreft i prostata:
Symptomer på prostatakreft kan være tømmingssymptomer som startvansker ved vannlatninger, svak stråle, følelse av ufullstendig tømming, avbrutt vannlatning, behov for å presse/trykke, etterdrypp, urinlekkasje, svie eller smerter ved vannlatning. Andre symptomer kan være ryggsmerter, blod i urinen og allmennsymptomer som tretthet, ufrivillig vekttap, nattesvette og feberepisoder.

Hvem bør anbefales PSA prøver
• Menn med 2 nære slektninger som har fått prostatakreft før fylte 60 år
• Menn med 3 nære slektninger som har fått påvist prostatakreft uansett alder
• Menn med kjent forekomst av BRCA2 mutasjon i familien, eller med opphoping av brystkreft og/eller eggstokkreft i familien. Disse menn bør anbefales PSA prøve årlig fra 40-50 års alder (ca 10 år før yngste slektning fikk påvist kreftsykdom)
• Menn som etter informasjon om mulig overlevelsesgevinst med samtidig risiko for overdiagnostikk, ønsker å ta PSA prøve

Andre undersøkelser kan være at legen kjenner på prostata, henviser til ultralyd og eventuelt henvisning til vevsprøve av prostata.

Du kan lese mer om testing for PSA på nesttsiden https://nhi.no/sykdomm…/kreft/diverse/psa-skal-du-teste-deg/