Tag Archives: førstehjelp

Soppforgiftning

Hva gjør du hvis du har spist giftig sopp❓🍄 Vi har over 8000 typer sopp i Norge, og matsopper og giftsopper vokser ofte tett opptil hverandre. Noen soppgifter gir mage-tarm-plager etter kort tid. Andre sopper virker på spesifikke organer og kan ta timer til dager før de gir symptomer. Sopp er tungt fordøyelig, så kvalme, […]

Verdens førstehjelpsdag

I dag er verdens førstehjelpsdag❤️ #worldfirstaidday Visste du at 50% ikke føler seg komfortable med å hjelpe noen i en nødsituasjon?🤔 En undersøkelse fra det britiske Røde Kors fant ut at så mange som 59% (!) av dødsfallene som følge av skade, kunne forhindres hvis førstehjelp hadde blitt gitt før helsepersonell ankom😲 Førstehjelp er en av […]

Førstehjelp ved brannskader

Kilden til brannskader kan være varme, elektrisk eller kjemisk (etsende stoffer) 🔥🔥 Vurder grad av brannskaden: 1️⃣️. grad: overfladisk, rød og smertefull hud, ingen blemmer 2️⃣️. grad: omfatter noe dypere lag av huden, huden er rød, fuktig, smertefull med væskefylte blemmer 3️⃣️. grad: omfatter alle hudens lag, huden er svidd, tørr, læraktig, oftest svart eller gråhvit. […]