Tennisalbue

Tennisalbue og golfalbue er en smertetilstand i albuen (kalles epikondylitt). Det er ikke avklart om tilstanden skyldes betennelse eller slitasjeforandring.

Tennisalbue skyldes forandringer i senen eller senefestet til fingrenes strekkemuskler og gir smerter på yttersiden.

Golfalbue skyldes forandringer i en av senene eller senefestet til fingrenes bøyemuskler og gir smerter på innsiden.

Epikondylitt skyldes overbelastning av senefester og oppstår etter gjentatte ensidige bevegelse i underarm/håndledd. Elektrikere, snekkere, rørleggere, malere, slaktere er disponert for dette👨‍🔧👨‍🌾

De aller fleste som får epikondylitt er ikke idrettsutøvere, selv om navnet skylle tilsi det!

Smertene kan komme akutte etter kortvarige intense overanstrengelse eller gradvis over lang tid etter langvarig overbelastning;
✅ murrende verking eller smerter på en side av albuen (oftest yttersiden)
✅ ofte utstråling nedover underarmen mot håndleddet
✅ nedsatt funksjon; f.eks. vanskelig å skjenke, holde en kopp, drikke

Behandling:
🔸 unngå aktivitet og belastning som gir smerter
🔸 betennelsesdempende tabletter eller gel kan smertelindre i akuttfasen, f.eks. ibuprofen og voltaren.

🔸 nedkjøling med is kan lindre
🔸 bandasjering og avstiving av albueleddet kan ha effekt
🔸 idrettsutøvere kan ha nytte av teiping

🔸 kortisonsprøyte har god effekt på kort sikt, men kan ha negativ effekt på lengre sikt (>13 uker) med høyere tilbakefallshyppighet og mer smerter.

🔸 injeksjon med botox (botulinum toxin A) ved senefeste viste i en studie effekt i løpet av en uke og bedringen vedvarte > 18 uker.

🔸 tøyninger og styrkeøvelser (med opplæring av fysoterapeut) har vist effekt.

🔸 operasjon kan være aktuelt ved langvarige plager. Gir bedring hos ca 80%, men kun 50-60% blir helt bra.

Kan ha effekt (men mangler god dokumentasjon):
🔸 trykkbølgebehandling
🔸 elektrisk stimulering (transkutan nervestimulering)
🔸 dyp tverrfriksjonsmassasje

❎Ultralyd, laser og akupunktur har ikke dokumentert effekt.

En studie sammenlignet effekten av fysioterapi, kortisoninjeksjon og «vent og se» ved tennisalbue i 52 uker. Fysioterapi og øvelser var klart bedre enn å «vente og se» de første 6 ukene,og bedre enn kortisoninjeksjon etter 6 uker.

Prognosen er vanligvis god😀 50-70% blir bra uansett behandling. De fleste er bra innen 8-13 måneder, men hos noen kan plagene vedvare i årevis. Prognosen er best ved akutte tilstander med klar utløsende årsak og rask avlastning og behandling.