Tykktarmkreft

Kreft i tykktarmen og endetarmen (kolorektalkreft) er den 3. vanligste kreften i verden og utgjør ca 15% av alle kreftftilfellene i Norge.

Forekomst er økende og faktorer knyttet til livsstil, inkludert kostholdet, er trolig medvirkende årsaker😳

🔹 1 av 20 vil få tykktarmskreft i løpet av livet
🔹 ca 85 % er > 60 år

Kreft i tykktarmen kan gi forskjellige symptomer, blant annet avhengig av hvor i tykktarmen svulsten befinner seg og hvor stor svulsten er. 1/3 har dessverre spredning på diagnosetidspunktet.

Tidlig diagnose nøkkelen til god prognose!

🎬 Se video for mer informasjon om årsak, symptomer og behandling av tykktarmskreft😀

Tykktarmkreft

Kreft i tykktarmen og endetarmen (kolorektalkreft) er den 3. vanligste kreften i verden og utgjør ca 15% av alle kreftftilfellene i Norge.Forekomst er økende og faktorer knyttet til livsstil, inkludert kostholdet, er trolig medvirkende årsaker😳🔹 1 av 20 vil få tykktarmskreft i løpet av livet🔹 ca 85 % er > 60 årKreft i tykktarmen kan gi forskjellige symptomer, blant annet avhengig av hvor i tykktarmen svulsten befinner seg og hvor stor svulsten er. 1/3 har dessverre spredning på diagnosetidspunktet.Tidlig diagnose nøkkelen til god prognose!🎬 Se dagens video for mer informasjon om årsak, symptomer og behandling av tykktarmskreft😀

Publisert av Drop-in legene Tirsdag 8. oktober 2019