Være helseministeren i ditt eget liv!

Hva folk opplever som god helse kan variere fra person til person, og mange vil si at du først vet verdien av helse når du begynner å miste den. God helse handler ikke bare om fravær av sykdom, men handler om å føle at man har en god livskvalitet på tross av eventuelle helsemessige utfordringer❤️

Helsevesenet og samfunnet har et ansvar for å legge til rette for at du skal kunne ta gode valg, men til syvende og sist er det DU som er 100% ansvarlig for din helse!

Jeg vil oppfordre deg til å ta mer eierskap og ansvar for egen helse, og være delaktig i avgjørelser som angår deg😊 Mens legen setter av noen minutter til deg, lever du med din helsetilstand hver eneste dag. En behandling kan være den beste løsningen for diagnosen, men ikke nødvendigvis for alle pasientene med denne diagnosen. Det bør være et «partnerskap» mellom legen og deg hvor dere jobber sammen for å skape veien til din optimale fysiske og mentale helse🤝

Forebygging av sykdom bør være like naturlig som å iverksette av behandling av symptomer og sykdom som allerede eksisterer.

Hvordan du velger å leve har betydning for helsen din, ikke bare her og nå, men legger grunnlaget for helsen din senere i livet. Mange sykdommer har en klar sammenheng med livsstilsfaktorer som blant annet kosthold og mosjon. Dette gjelder for eksempel diabetes, høyt blodtrykk, hjerteinfarkt, og hjerneslag. Ved å ta vare på helsen din og sette igang forebyggende tiltak tidlig vil du ha de beste forutsetninger for god helse frem i tid❤️

Vær fysisk aktiv, spis varierte og sunne matvarer, få nok søvn, omgi deg med positive mennesker og vis egenomsorg, så er du langt på vei til å oppleve å ha en god livskvalitet🥰