Vinterdepresjon

Det er ikke unormalt at humøret påvirkes av skiftende årstider. Vinterdepresjon er imidlertid en sterk og alvorligere reaksjon som påvirker hele livsførselen🍂🌨️😔 Vinterdepresjon er definert som tilbakevendende depressive episoder med start og bedring til omtrent samme tid i minst 3 år.

Ca 5-10% av befolkningen lider av vinterdepresjon i større eller mindre grad😔

Man antar at mangel på lys er hovedårsaken. Lysforholdene påvirker produksjonen av både hormonet melatonin, som spiller en viktig rolle i reguleringen av døgnrytmen, og signalstoffet serotonin som påvirker stemningsleie positivt. Når dagslys går gjennom øynene og treffer netthinnen sendes informasjon til hjernen om å produsere mindre melatonin og vi blir mer våkne, og produksjonen av serotonin øker. Mindre lys om vinteren fører til økt produksjon av melatonin, som gjør at vi blir trøtte og døgnrytmen forstyrres, og produksjonen av serotonin reduseres.

Symptomer begynner om høsten og forsvinner om våren
➡️ energimangel
➡️ økt søvnbehov (man sover lenger uten å bli uthvilt)
➡️ nedsatt stemningsleie
➡️ økt matlyst med vektøkning (søthunger)
➡️ sosial tilbaketrekning
➡️ depressive tanker

Over tid forstyrres døgnrytmen slik at det kan utvikle seg til søvnløshet, kronisk søvnunderskudd og forsinket søvnfase-syndrom.

Lysbehandling er en effektiv behandlingsmetode💡💡 Ved å sitte foran en lyslampe i minimum 30 minutter daglig med lysintensitet på 10.000 lux kan mange oppleve raskt forbedring etter et par dager. Lys om morgenen er mest effektivt for de som har en forskyvning av døgnrytmen (sover lenger om morgenen), mens lys om kvelden bør vurderes hos de med tidlig oppvåkning om morgenen. Lysbehandlingen avsluttet etter 1-2 uker. Lysterapi kan kombineres med medikamenter og psykoterapi.