Visste du at blodtrykket ditt kan påvirke hvordan hjernen din fungerer?

Hvordan vi påvirkes av høyt eller lavt blodtrykk avhenger av både alder og kjønn. En forskningsartikkel ble nylig publisert av forskere tilknyttet Sykehuset Innlandet. Denne baserte seg på et stort datagrunnlag på 4465 personer i alderen 45–74 år. Personene ble målt med kognitive tester og blodtrykk med 8 års mellomrom.

➡️ Testresultatene tyder på at høyt blodtrykk blant menn i alderen 45-55 år fører til dårligere kognitiv ytelse senere i livet.

➡️ Imidlertid var sammenhengen motsatt hos menn over 65 år. Her viste studien at mennene over 65 år som hadde lavt blodtrykk hadde den dårligste utviklingen av kognitiv funksjon ved kontroll åtte år senere.

Det er særlig vist at høyt blodtrykk er knyttet til:

🔸 redusert mentalt tempo

🔸 redusert evne til å planlegge handlinger

🔸 redusert evne til utføring av handlinger – altså ikke bare redusert hukommelsen.

Både høyt og lavt blodtrykk har altså en innvirkning på kognitiv funksjon, men det mest oppsiktsvekkende i denne studien er at sammenhengen mellom blodtrykk og svekkelse av oppmerksomhet og hukommelse er sterkere hos menn enn hos kvinner!

Hvorfor høyt blodtrykk svekker kognitiv funksjon antar man at har en sammenheng med oksygentilførsel til hjernen. Høyt blodtrykk gjør at hjernens blodkar får svekket struktur og funksjon, noe som fører til nedsatt blodforsyning til de hjernecellene som er viktig for overføring av informasjon mellom områdene i hjernen.

Det har vært lite studier på om behandling av høyt blodtrykk også redusere de kognitive skadene av høyt blodtrykk. En forskningsartikkel fra 2020 i det medisinske tidsskriftet JAMA analyserte 12 studier om blodtrykksbehandling med til sammen over 90 000 personer. Denne viste at risikoen for demens var redusert hos de som fikk blodtrykksbehandling sammenlignet med de som fikk placebo («narrepille»)🙂

Det aller beste er å forebygge høyt blodtrykk fremfor å behandle når man har fått høyt blodtrykk😀 Når sjekket du blodtrykket ditt sist? Blodtrykket bør følges opp, ikke bare hos eldre, men også midt i livet. Holder du blodtrykket optimalt kan du skåne både hjerne, hjerte og nyrer❤️