Barnevernvakten og Alarmtelefonen

Barnevernvaktens oppgaver er å hjelpe barn, unge og familier i akutte situasjoner og sikre at barn og ungdom har det trygt. Barnevernvakten er barneverntjenestenes akuttberedskap og er der når det haster❤️

Alle kan ta kontakt med barnevernsvakten ved en akuttsituasjon❗️ Du kan snakke med barnevernsvakten anonymt. Det betyr at barnvernvakten ikke vet hvem som tar kontakt. Du kan også få råd i en sak uten å måtte oppgi hvem bekymringen gjelder.

Ta kontakt hvis du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:
 vold eller er vitne til vold
 seksuelle overgrep
 foreldre som ruser seg
 omsorgssvikt
 kjønnslemlestelse
 tvangsgifte

☎️ Hvis du trenger akutt hjelp kan du også ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111☎️
Dette er en gratis tjeneste som er åpen kvelder, netter og i helger

👉 les mer på www.116111.no

Det er bedre å ta en telefon for mye enn for lite ❣️