Forebygging av selvmord

Ca 550 personer tar livet sitt i Norge hvert år! I hele verden er det ett selvmord hvert 40. sekund😟

I dag er verdensdagen for forebygging av selvmord. Så hva kan du gjøre hvis du er bekymret for at noen har det vanskelig eller går med selvmordstanker?

Det er vondt å oppleve at noen som står deg nær har det vanskelig og å hjelpe noen som kjemper med avgjørelsen om å leve eller dø er ikke lett. Du kan føle deg hjelpesløs og blir handlingslammet fordi du ikke vet hva du skal gjøre.

Men det viktigste du kan gjøre er å være til stede, lytte og vise at du bryr deg❣️ 
Mange personer som ønsker å ta sitt eget liv føler en sterk håpløshet og ensomhet, og dette kan du lindre bare ved å være til stede❤️ Å få snakket om hvor vanskelig man har det kan oppleves som lindrende og som en lettelse for de fleste🙂

Er du bekymret for at noen går med selvmordstanker, så er det viktigste du gjør å spørre vedkommende om dette direkte og tydelig❗️Fortell at du er bekymret og om det er så ille at han/hun har tenkt å ta livet sitt.

Hvis følgende spørsmål besvares med «ja», er faren for at han/hun kan ta livet sitt i løpet av kort tid overhengende:

✅ Har han lagt en plan for hvordan selvmordet skal skje? 
✅ Har hun gjort forberedelser til selvmordet? 
✅ Har han tilgjengelig det som trenges for å gjennomføre selvmordet? f.eks. piller, tau eller skytevåpen?
✅ Er hun klar til å gjøre det NÅ? Når har han tenkt å gjennomføre planen sin? 

Hvis spørsmålene besvares med «ja», bør du :

👉 ta raskt kontakt med lege eller profesjonelle instanser❗️
Og gjør dette selv om personen du ønsker å hjelpe, ikke vil det selv! Fortell ham at du gjør dette fordi du bryr deg om ham, vil hjelpe og ikke vil at han skal dø.
👉 fjern midlene til å ta livet av seg, f.eks. piller, kniv, tau, skytevåpen
👉 bli hos personen til hjelpen kommer

Hvis spørsmålene ovenfor er besvart med «nei», er situasjonen trolig ikke så akutt, men kan allikevel være alvorlig. Det er tøft for deg å stå i en slik situasjon alene, så prøv å trekke inn noen andre som kan hjelpe. Det er ofte lurt å prøve å motivere den som er i i krise, til å gå i behandling.

Instanser som kan kontaktes ved selvmordstanker/-fare:
☎️ Akutt selvmordsfare: Ring 113
☎️ Mental helse: 116123
☎️ Kirkens SOS: 22400040
☎️ Røde Kors: 80033221 

Våg å spørre❣️ Våg å bry deg❣️