Har du hørt om bruk av vekttdyne som beroligende «middel»?

En vektdyne (kalles også kuledyne) er som navnet tilsier en ekstra tung dyne og har vært brukt som lindrende behandling innen psykisk helsevern lenge, men det er ikke før nå de har fått et betydelig løft. Blant annet har vektdyne blitt brukt av barn og unge med kognitive funksjonshemminger som utviklingshemming, autisme og/eller ADHD.

Bruk av vektdyner kan imidlertid ha en beroligende effekt på alle😀 Tyngre dyner har en sansestimulerende effekt og kan føles som berøring og omfavning som i sin tur bidrar til at kroppen produserer velvære-hormonene oxytocin og serotonin samtidig som stresshormonet kortisol synker. Økningen av oxytocin har veldig beroligende effekt på alle mennesker og reduserer angst, kroppslig uro og stress.

Søvnløshet er utbredt blant pasienter med psykiatriske lidelser og ADHD, noe som øker risikoen for forverrelse.

Forskere ved Karolinska Instituttet gjorde i 2018 en studie på 199 innlagte psykiatriske pasienter der formålet var å undersøke om vektdyner ga god effekt på bipolare og personer med ADHD.

Bruken av vektdynene:

➡️ reduserte gjennomsnittlig innsovningstid fra 70 til 30 minutter

➡️ personene hadde dyp søvn over lengre tid

➡️ personene hadde mer energi utover dagen

➡️ personene med ADHD meldte om mindre hyperaktivitet om dagen.

Vektdyner som er brukt i forskning veier ca 14 kg. Det anbefales at vekten på dyna skal være mellom 10-15% av kroppsvekten din. For noen er dette for tungt og da kan man prøve med en dyne som veier mindre.

Noen bruker dynen til faste tider på dagen, f.eks. 30 eller 60 minutter hver gang for å redusere stress og uro. Noen bruker vektdyne hele natten.

Hvis man har en psykisk eller nevrologisk lidelse, kroniske smerter, ADHD eller autisme kan man søke til hjelpemiddelsentralen om å få en slik dyne.