Har du oppdatert din kjernejournal?

Kjernejournalen er en elektroniske journal hvor all helsepersonell kan se de samme helseopplysningene uavhengig om de jobber som fastlege, på legevakt eller sykehus👨‍⚕️🚑🏥

En kjernejournalen er ikke den samme journalen som du har hos fastlegen din!

I en akuttsituasjon kan det være helt essensielt å få vite de viktigste helseopplysningene om deg så raskt som mulig, slik at riktig behandling kan iverksettes raskt. En oppdatert kjernejournal kan noen ganger være livreddende♥️

Dette står i din kjernejournal:

➡️ kritisk informasjon som f.eks. allergier

➡️ oversikt over innleggelser eller konsultasjoner på sykehus eller hos spesialister

➡️ informasjon om dine legemidler

➡️ informasjon om familie, adresse og fastlege

➡️ dine egne registreringer som du mener er relevant for helsepersonell som f.eks. sykdomshistorikk, vansker med syn/hørsel/tale, behov for tolk osv.

Helsepersonell må be om ditt samtykke til å se opplysningene i kjernejournalen, men i en akutt situasjon hvor det står om liv og helse kan den åpnes uten samtykke.

Både du og legen kan fylle inn opplysninger i kjernejournalen, men DU bestemmer hvem som skal kunne se opplysningene:

➡️ Du kan begrense tilgangen til hele eller deler av kjernejournalen for ALT helsepersonell (f.eks. hvis du kun vil at det skal vises oversikt over legemidler eller innleggelser).

➡️ Du kan blokkere hele kjernejournalen for et navngitt helsepersonell (gjelder også i akuttsituasjoner)🔒

➡️ Du kan reservere deg mot å ha en kjernejournal.

All aktivitet i kjernejournalen loggføres, så du kan selv se hvem som har sett i eller gjort endringer i din kjernejournal🧐

Husk å oppdater din kjernejournal slik at det blir lettere å hjelpe deg når du trenger helsehjelp raskt❤️ Du har tilgang til din kjernejournal via «Min helse» på helsenorge.no👨‍💻