Hva bør inngå i en helsesjekk?

Hvilke prøver man bør ta ved en helsesjekk avhenger av personens risiko for sykdom, generelle helsetilstand, eventuelle symptomer og risikoen for sykdom i familie.

Noe av viktigste ved en helsekontroll er å kartlegger individuelle faktorer som kan gi økt risiko for diabetes, høyt blodtrykk og hjertesykdom, og ut ifra dette gi råd om forebyggende tiltak🙂❤️

Ved helsesjekk hos oss inngår:
 kontroll av blodtrykk og puls
 undersøkelse av hjerte og lunger
 synsundersøkelse
 EKG hvis det er mistanke om hjertesykdom
 evt bryst- eller prostataundersøkelse etter behov
 generelle blodprøver

Blodprøvene analyserer
 blodstatus (oversikt over de ulike cellene i blodet; røde og hvite blodceller samt blodplater)
 lever
 nyrer
 kolesterol
 blodsukker
 stoffskifte
 vitamin B12, B9 (folat) og D
 mineraler (jern, natrium,kalium, kalsium, magnesium)
 ytterligere blodprøve kan vurderes individuelt

Skulle det være nødvendig med henvisning til andre undersøkelser eller spesialister inngår dette også i helsesjekken👨‍⚕️🏨

Hos oss får man alltid en skriftlig tilbakemelding med informasjon om alle resultatene, og hvis det avdekkes noe unormalt vil vi anbefale en plan for videre oppfølging📨😀

Ønsker man å ta en helsesjekk så er det viktig å være klar over at ved en generell undersøkelse kan man ikke avdekke all mulig sykdom❗️Blodprøver kan slå ut som unormale selv om man er frisk på grunn av normale svingninger i kroppen. Og i motsatt fall kan man ha sykdomstilstander selv om blodprøvene er normale.