MOVEMBER

MOVEMBER er her!👨👴🧔

Movember er en årlig kampanje for bevisstgjøring om menns helse og blant annet prostatakreft.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn – og er den nest hyppigst dødsårsaken hos menn. Til tross for dette unngår mange menn å snakke om symptomene og sykdommen. Mange oppsøker lege for sent😔

Ca 15% av menn i Norge vil få prostatakreft.Det vil si at hver 8. mann vil få prostatakreft‼️

Symptomer på prostatakreft kan mangle helt, men etterhvert vil det ofte være:

🔹 startvansker ved vannlatinger

🔹 svak stråle

🔹 følelse av ufullstendig tømming

🔹 avbrutt vannlatning

🔹 behov for å presse/trykke

🔹 etterdrypp

🔹 urinlekkasje

🔹 svie eller smerter ved vannlatning

🔹 vansker med å få ereksjon

🔹 smertefull sædavgang

Andre symptomer kan være:

🔹 ryggsmerter

🔹 blod i urinen

🔹 tretthet, ufrivillig vekttap, nattesvette, feberepisoder

Så i dag vil jeg oppfordre dere til å se tidligere webinar om prostatakreft🎬🙂https://www.facebook.com/1742415352503764/videos/2325718417554517

Vi har ingen menn, fedre, besteforeldre, onkler og sønner å miste!👨🧔