Tarmkreft

Tarmkreft er 3. vanligste kreftformen og utgjør ca. 15% av alle krefttilfellene i Norge.

I Norge planlegges nå innføring av et nasjonalt program for tarmkreftscreening fra 2019🙂
Fra det året man fyller 55 år får man invitasjon og et prøvekitt i posten, og tar selv en avføringsprøve hjemme. Denne testen brukes for å avdekke usynlig blod i avføringen (fekal immunokjemisk test). Testen skal gjentas hvert 2. år i 10 år.

Symptomer på tarmkreft avhenger av hvor i tarmen kreften er lokalisert, og symptomene er ofte diffuse tidlig i forløpet og oppdages derfor ofte sent.

Symptomer du bør være oppmerksom på og som bør føre til at du tar kontakt med lege er:

 endring i avføringsmønster (spesielt vekslende løs og hard avføring)
 blod i avføringen
 slim i avføringen
 følelse av at tarmen ikke tømmes ordentlig ved avføring
 luft i tarmen, følelse av å være oppblåst
 smerter ved avføring
 magesmerter
 vekttap

Hvis dine søsken eller foreldre har hatt tarmkreft, øker risikoen for at man selv kan utvikle kreft, og da bør du og dine barn følges opp med koloskopi hvert 5. år fra fylte 40 år (en bøyelig fiberoptisk slange som føres inn i tarmen).

Ingen screeningmetoder er hundre prosent effektive og vil ikke fange opp absolutt alle tilfeller av kreft. Derfor er det viktig at du tar kontakt med lege hvis du opplever symptomer👩‍⚕️👨‍⚕️