Verdensdag for psykisk helse

I dag er det verdensdagen for psykisk helse og tema for 2020 er «Spør mer»❤️

Verdensdagen for psykisk helse begynte i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse i hele verden. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske.

Vi har alle et behov for å bli sett, hørt, forstått og ha en følelse av tilhørlighet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet overfor andre vil du bidra til at andre føler seg inkludert. En måte å vise interesse på, er å spørre mer.

Omtrent halvparten av oss vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Det å ha noen å snakke med kan være avgjørende for håndteringen av problemene, og om man søker hjelp. Hvis du er bekymret for noen, så spør vedkommende.

«Hva» og «Hvordan» er ord som viser interesse og åpner for dialog, mens ordet «Hvorfor» kan oppleves negativt. (Kan du «føle» forskjellen mellom «Hvorfor sier du det?» og «Hva mener du med det?»).

Ting blir ikke verre om du spør! – tvert imot vil de aller fleste føle det som en lettelse å kunne sette ord på de vanskelige tingene. Hvis du har det vanskelig selv, så snakk om det. Folk tåler ofte å høre mer enn man tror og ønsker å hjelpe.

Og ikke glem å spørre deg selv «Hvordan har jeg det egentlig?». For å kunne hjelpe andre, så må du ha det bra selv❤️

La oss sammen gjøre det enklere å snakket om hvordan vi har det.