Tag Archives: hypertensjon

Høyt blodtrykk

Blodtrykksmålere til hjemmebruk har etter hvert blitt så presise og enkle å betjene at du fint kan bruke en blodtrykksmåler selv hjemme. Det er økende dokumentasjon på at blodtrykk faktisk bør måles hjemme fordi hos mange kan selve situasjonen ved å være hos legen føre til høyt blodtrykk – såkalt «white-coat-effekt». For å få en […]

Når er blodtrykket for høyt?

Hva som er normalt blodtrykk varierer med alder og om det foreligger andre risikofaktorer. Forhøyet blodtrykk starter ved 140/90, men dette er ingen absolutt grense. Høyt blodtrykk betyr at trykket fra blodet mot åreveggen er høyere enn normalt, noe som kan føre til skader og sykdommer i hjerte og blodkar, som blant annet hjerneslag, hjerteinfarkt, […]