Malaria

Malaria er en infeksjon med en parasitt med navnet Plasmodium. Smitten blir overført til mennesker ved myggstikk (Anopheles-myggen) og parasittene slår seg ned i de røde blodlegemene i kroppen. Ca. 90% av malariatilfellene i verden forekommer i tropisk Afrika.  I Norge rapporteres det om i underkant av 100 tilfeller av importert malaria årlig. Dødsfall på grunn av malaria er svært sjelden i vårt […]

Helicobacter pylori

Helicobacter pylori (Hp) er en bakterie som kan forekomme i slimhinnen i magesekken. Infeksjon med Hp er den viktigste årsaken til magesår Ved Hp-infeksjon oppstår en kronisk betennelse i slimhinnen i magesekken (gastritt) eller øverst i tolvfingertarmen (duodenitt). Denne betennelsen svekker slimhinnens motstandskraft mot bl.a. magesyren, og det kan over tid utvikle seg et magesår. Vi regner at […]

Cryptosporidium

Cryptosporidium er en liten protozo (encella organisme), en parasitt, som kan angripe slimhinner i menneskers tarm, og forårsake diaresykdommen kryptosporidiose. Smitter først og fremst gjennom forurenset drikkevann. I Norge er sykdommen sjelden. er. En infeksjon med Cryptosporidium fører til en vandig diare av forskjellig intensitet. Som regel er diarèen ledsaget av magesmerter, kvalme, brekninger og lett feber. Plagene vedvarer […]

Giardia

Giardiasis er en tarminfeksjon forårsaket av protozoen Giardia lamblia. En protozo er en encellet organisme som regnes til dyreriket, og som er langt større enn bakterier. Den overføres oftest via drikkevann, eventuelt gjennom matvarer. Smittestedet for de aller fleste er i utlandet. Ved akutt sykdom foreligger det ofte vanntynn diaré, særlig i starten. Magesmerter og luftplager, […]

Clostridium difficile

Tarminfeksjon forårsaket av bakterien Clostridium difficile er en diarésykdom som kan oppstå etter bruk av antibiotika. Infeksjonen rammer hyppigst eldre, syke og svake. Sykdommens alvorlighetsgrad kan variere mye. Noen har kun få episoder med løs avføring. Andre har kraftig diaré som kan være blodtilblandet – tilstanden kalles da for pseudomembranøs kolitt (kolitt betyr at det foreligger en betennelse […]

Norovirus

Norovirusinfeksjon er en magetarminfeksjon som er svært smittsom. Vanlige symptomer er akutt innsettende kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diaré (vanlig er 4-8 tømninger over 24 timer). Tilstanden forekommer oftere blant større barn og voksne. Norovirusinfeksjoner opptrer hyppigst om vinteren, og kalles også «winter vomiting disease». Men det er også registrert epidemier vår og sommer. Det er fare […]

Adenovirus

Adenovirus kan gi akutte infeksjoner i mage-tarmkanalen, luftveisinfeksjoner og øyeinfeksjon. Det gir som regel milde infeksjoner som går over av seg selv uten behandling. Infeksjon med adenovirus kan i meget sjeldne tilfeller gi hjernhinnebetennelse, og hos mennesker med nedsatt immunforsvar kan adenovirus føre til alvorlig sykdom. Luftveisinfeksjoner og omgangssyke forårsaken av adenovirus varer cirka en uke, øyeplager […]

Rota-/adenovirus

Rotavirusinfeksjon er en vanlig årsak til akutt tarminfeksjon (omgangssyke), særlig hos barn under 5 år. Dette er en hyppig årsak til diaré, oppkast og feber. Infeksjonen kan ramme alle aldersgrupper, men er alvorligst hos små barn.Oppkast varer som regel i 1-2 døgn, mens diaré kan vare i 4-6 døgn. Problemet hos små barn er faren […]

Sopp (candida albicans)

Sopp er av de vanligste årsakene til kløe i underlivet. Nesten alle kvinner vil få soppinfeksjon en eller annen gang i løpet av livet. Sopp smitter ikke ved samleie. Sopp er ikke farlig  Ofte vil kvinner med sopp i skjeden ha utflod som er hvit og klumpete (kan ligne på cottage cheese) eller som er […]

Herpes type I og II

Herpes er en infeksjon i underlivet som forårsakes av Herpes simplex virus (HSV). Det skilles mellom to typer virus; HSV-1 og HSV-2. Begge typene kan gi utslag som blemmer og smertefulle sår rundt munn (typiske forkjølelsessår) og i underlivet (kalles genital herpes). Infeksjonen kan komme tilbake flere ganger. Man kan få plager som feber, hodepine […]